O nama

Privredno društvo ELEVATOR Plus D.o.o. Niš registrovano je za projektovanje, proizvodnju, montažu i održavanje liftova, pokretnih stepenica i traka, dizalica-kranova i ostalih uređaja za horizontalni, kosi i vertikalni transport lica i tereta. Privredno društvo ELEVATOR Plus D.o.o. Niš osnovano je 1.3.2006. godine.

ELEVATOR Plus D.o.o. Niš uspostavilo je sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001/2008.

Identifikacioni podaci

Naziv ELEVATOR Plus D.o.o.
Adresa IX brigade 39A
Opština Mediana
Poštanski br
18106
Grad Niš
Matični br
20134232
PIB 104320871
Osnivači Slaviša Ristić
Dragomir Videnović
Hristivoje Blagojević
Direktor Ivan Videnović, M.Sc.M.E.
Tel +381 (0)18 204 555
Fax +381 (0)18 204 556
Web www.elevatorplus.rs
Email info@elevatorplus.rs
Banka Societe Generale Serbia
Tekući račun
275-0000220025376-87