< >

ELEVATOR Plus D.o.o.Lifts, Escalators, Moving Walks, Platforms and Cranes

LIFTOVI

ELEVATOR Plus D.o.o. u ponudi ima sve vrste liftova sa mašinskom prostorijom (MR - Machine Room elevators) i bez mašinske prostorije (MRL - Machine Room-Less elevators). ELEVATOR Plus D.o.o. u oblasti liftova ima zvaničnu poslovno-tehničku saradnju sa firmama BUCHER Hydraulics iz Švajcarske i OTIS United Technologies Company - OTIS D.o.o. Beograd. Inženjeri i lift monteri i serviseri firme ELEVATOR Plus D.o.o. prošli su sve neophodne obuke u ovim kompanijama i poseduju sve neophodne sertifikate. Pored gore pomenutih kompanija, ELEVATOR Plus D.o.o. ima saradnju i sa drugim evropski i svetski poznatim proizvođačima liftova.

DIZALICE

ELEVATOR Plus D.o.o. raspolaže stručnim kadrovima u stalnom radnom osnosu i potrebnom opremom za izvođenje svih vrsta radova iz oblasti dizalica. Diplomirani mašinski i elektro inženjeri su nosioci LICENCI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE za projektovanje i izvođenje radova na transportnim uređejima. Visokostručni kadrovi imaju višedecenijsko iskustvo u dizaličnom programu sto potvrđuje i referenc lista na kojoj se nalaze sve vrste dizalica.

REFERENCE

Privredno društvo ELEVATOR PLUS D.o.o. Niš poseduje sertifikat o SISTEMU MENADŽMENTA KVALITETOM SRPS ISO 9001/2008. ELEVATOR PLUS D.o.o. registrovan je za projektovanje, proizvodnju, montažu i održavanje liftova, pokretnih stepenica, pokretnih traka, dizalica-kranova i ostalih uređaja za horizontalni, kosi i vertikalni transport lica i tereta. Privredno društvo je osnovano 1.3.2006. godine.